Finques

  • Gestió i assessorament en l'administració de finques.
  • Redacció de contractes d'arrendament i diposit de fiances a l'INCASOL.
  • Gestiň en l'emissió i cobrament de rebuts de lloguer.
  • Intermediació en la compravenda d'immobles.

C/ Nou 47, 1r 08241 MANRESA - Telf. 93.8722600
Cercador d'inmobles